Wednesday, 19 September 2012

Sumber-Sumber Nilai Dalam Islam

Posted by اتحاد طلاب اللغة العربية On 22:52 No comments


Ketika Rasulullah S.A.W mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, baginda bertanya kepada Mu'adz, "Dengan pedoman apa kamu memutuskan sesuatu urusan?".

Jawab Mu'adz : Dengan Kitabullah.

Tanya Baginda lagi : Kalau tidak ada di dalam Al-Quran?

Jawab Mu'adz : Dengan Sunnah Rasulullah.

Tanya Baginda lagi : Kalau dalam Sunnah juga tidak ada?

Jawab Mu'adz : Saya akan berijtihad dengan fikiran saya.

Maka Baginda berkata : Maha Suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan sikap yang disetujui oleh Rasul-Nya.

[ Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmizi]


Muzaakirah ini disediakan oleh :
SHEIKH MOHD FAUZI BIN AUDZIR
PENSYARAH PUSAT PENGAJIAN UMUM
KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH

0 comments:

Post a Comment